Hemşire-Hemşire İşbirliği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik-Durmuş, S., & Yıldırım, A. (2016). Adaptation to Turkish of Nurse –Nurse Collaboration Scale. Journal of Human Sciences, 13(2), 3521-3528. doi: 10.14687/jhs.v13i2.3990

Sorumlu Yazar: 
Serpil ÇELİK DURMUŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: