Manevi Bakım Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Daghan, S., Kalkim, A., & Midilli, T. S. (2019). Psychometric evaluation of the Turkish form of the spiritual care competence scale. Journal of Religion and Health, 58(1), 14-27.

Sorumlu Yazar: 
Aslı Kalkım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: