Bakım Odaklı Hemşire – Hasta Etkileşim Ölçeği – Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Onat, T. (2019). Bakım Odaklı Hemşire – Hasta Etkileşim Ölçeği – Kısa Formu’nun (hemşire – hasta versiyonları) geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Okan Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Tuğba Onat
Geçerlik: 

Ölçeklerin üç boyutta ve tüm alt ölçeklerde uyum değerlerinin istendik düzeyde olduğu ve uyumun iyi olduğu saptanmıştır. Tüm maddelerin doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen yükleri 0.30’un üzerinde bulunmuştur

Güvenirlik: 

23 madde
Hasta versiyonu alt boyutları: Önemlilik, Sıklık ve Memnuniyet
1. Hemşireler
tedavilerin
(enjeksiyonlar, sargı
vb.) nasıl
uygulanacağını
biliyordu.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2. Hemşireler özel araçgereçlerin (pompalar,
monitörler vb.) nasıl
kullanılacağını
biliyordu

Hemşire Versiyonu: Önemlilik, Yeterlilik, Uygulanabilirlik
1. Tedavilerin
(intravenöz
enjeksiyonlar, sargı
vb.) nasıl
uygulanacağını
bilmek.
2. Özel araçgereçlerin
(pompalar,
monitörler vb.)
nasıl kullanılacağını
bilmek

Derecelendirme: 
Önemlilik, yeterlilik ve uygulanabilirlik için her bir ifade; Hiç (1), Biraz (2), Orta Derece (3), Çok (4), Son Derece (5) olarak değerlendirilmektedir. Sıklık için, Hiçbir zaman (1), Nadiren (2), Sık (3), Çok Sık (4), Her Zaman (5); Memnuniyet içinse, Hiç Memnun Değilim (1), Memnun Değilim (2), Kararsızım (3), Memnunum (4), Çok Memnunum (5) olarak değerlendirilmektedir.
İletişim: