Hemşire Konforu Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çınar-Yücel, Ş., Arslan, G.G., Ergin, E., & Kuğuoğu, S. (2019). Psychometric Characteristics of the Turkish Version of the Nurse Comfort Questionnaire. Journal of Religion and Health, 58, 1803–1816. doi:10.1007/s10943-019-00852-4

Sorumlu Yazar: 
Eda Ergin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: