Öğretmen Rotasyon (Zorunlu Yer Değiştirme) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, İ., Beycioğlu, K., Sincar, M. ve Çıkrıkçı, F. (2016). Öğretmen Rotasyon (Zorunlu Yer Değiştirme) Ölçeği’nin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(2), 267-287.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: