Avrupa Birliği’ne Üyeliği Algılama Düzeyini Ölçmeye Yönelik Anket

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Poyraz, Z. (2008). Türk toplumunun, Avrupa Birliği’ne üyeliği algılama düzeyi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: