Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastalar için Hemşire Gözlem Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarı, A. (2016). Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastalar için Hemşire Gözlem Ölçeği. (Yayınlamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Sarı
Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizinde KMO değeri 0.63 ve Barlett testi sonucu x²:1417,055; p:0.000 bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarında modelin uyum indeksleri GFI= 0.75, NNFI 0.85, CFI=0.86, IFI=0.87 ve X²= 693.65, df = 481, X²/ df=1.44 ve RMSEA 0.051 olarak saptanmıştır

Güvenirlik: 

Toplam ölçeğe ait Cronbach alfa değeri 0.82 olarak bulunmuştur.

33 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
3’lü derecelendirme (1=hiçbir zaman, 2=ara sıra, 3=sık sık)
İletişim: