Eğitim Felsefesi Eğilimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aytaç, A., ve Uyangör, N. (2020). Eğitim felsefesi eğilimleri ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. A. Doğanay ve O. Kutlu (Editörler). Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları II içinde (s. 147-161). Ankara: Akademisyen Kitabevi.

Sorumlu Yazar: 
Alper AYTAÇ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 4 alt boyuttan ve toplam 36 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: