Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özgenel, M., ve Çetin, M. (2017). Marmara yaratıcı düşünme eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46(46), 113-132. doi: 10.15285/maruaebd.335087

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Özgenel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: