Hazırlık Sınıfında Okuyan Türk Öğrencilerin İngilizce Öğrenme Motivasyonlarını Azaltan Unsurlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aygün,Ö. (2017). Hazırlık Sınıfında Okuyan Türk Öğrencilerin İngilizce Öğrenme Motivasyonlarını Azaltan Unsurlar Ölçeği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Özge Aygün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: