Havayolu Tercihlerini Etkileyen Faktörler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaağaoğlu, N. (2020). Türkiye’de havayolu şirketlerinin tanıtım çalışmalarının yolcuların karar verme sürecine etkisi. [Yayınlanmamış doktora tezi]. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Nuran Karaağaoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: