Hayat Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Oker, D., & Tay, B. (2020). Hayat bilgisi dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin hayat bilgisi dersine yönelik tutumları. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 10(2), 731-756, doi: 10.23863/kalem.2020.173.

Sorumlu Yazar: 
Bayram Tay
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam, yapı ve görünüş geçerliğine bakılmıştır ve ölçeğin geçerliği belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik için gerekli olan tüm istatistikler yapılmış ve makalede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1. Hayat bilgisi dersinden zevk alıyorum.
2. Hayat bilgisi dersini sıkıcı buluyorum.
3. Hayat bilgisi dersi ile çevreye olan ilgim arttı.
4. Hayat bilgisi dersi konularını öğrenmekte zorlanıyorum.
5. Hayat bilgisi dersinden korkuyorum.
6. Hayat bilgisi dersi ödevlerini yapmakta zorlanıyorum.
7. Hayat bilgisi dersi sınavlarında zorlanıyorum.
8. Hayat bilgisi dersi vatandaşlık bilincimi geliştiriyor.
9. Hayat bilgisi dersi doğaya karşı olan görevlerimin farkına varmamı sağlıyor.
10. Hayat bilgisi dersinde yeni bilgiler öğrenmek beni mutlu ediyor.
11. Hayat bilgisi günlük hayatta birçok konu ile ilgileniyor.
12. Hayat bilgisi konuları ile ilgilenirken kendimi önemli hissederim.
13. Hayat bilgisi dersinde kendimi huzurlu hissediyorum.
14. Hayat bilgisi dersi değişik yaşantıları öğrenmeyi sağlıyor.
15. Hayat bilgisi dersinde öğrendiğim konuları ailemle paylaşmaktan mutlu
olurum.
16. Hayat bilgisi dersinde öğretmenimin soru sorması beni rahatsız ediyor

Derecelendirme: 
3’lü Likert (1= katılmıyorum – 2= kısmen katılıyorum – 3= katılıyorum
İletişim: