İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Velilerle İletişim Kurma Yolları Ölçek Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çoşkun, S. (2010). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin velilerle iletişim kurma yolları (Kocaeli İl örneği) (Yüksek Lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
Serap Coşkun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1) Çocukların gelişimi ve başarı düzeyleri hakkında velilerle bireysel (yüz yüze) görüşmelerin yapılması.
2) Velilerle tanışmak için bireysel( yüz yüze) görüşmelerin yapılması.
3) Veli görüşmelerine öğrencilerin de katılması.
4) Kayıt sırasında velileri tanımak için çocuklarla birlikte mülakata alınması.
5) Okula gelmeme, sık sık geç gelme, okuldan izinsiz ayrılma, hastalanma, aşırı kontrolsüz davranışlar sergileme durumlarında velilerle telefonda görüşülmesi.
6) Toplantıya gelmeyen velilerle telefonla iletişim kurulması.
7) Velilere internet aracılığıyla okulun web sitesinden bilgi verilmesi.
8) Velilerle hızlı yoldan iletişim kurmak için telefonun kullanılması.
9) Velilerle hızlı yoldan iletişim kurmak için e posta( e mail) nın kullanılması.
10) Önemli ve heyecan verici olayların kaydedilerek bu kayıtların velilere gönderilmesi.

Derecelendirme: