Hemşirelik Mesleği Gurur Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydin A, Erbas A, Kaya Y. (2022). Nursing Professional Pride Scale: Turkish adaptation and psychometric properties. Perspect Psychiatr Care;58(1):206-213. doi: 10.1111/ppc.12812.

Sorumlu Yazar: 
Adeviye AYDIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: