Hemşirelik Yetkinlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bıkmaz. Z. (2016). Öğrenci ve mezun hemşirelerin yetkinlik algıları ile otonomi ve eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Anabilimdalı, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Zülfiye Bıkmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

73 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü VAS
İletişim: