Hastalarda Hekim Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Heybet, M., Tekin, O., Kahveci, R., Heybet, E. R., Yarloğlueş, G., Şencan, İ., … Özkara, A. (2016). Hastalarda hekim algısına yönelik bir ölçek geliştirme çalışması: Hekim ilişkili sağlık hizmeti algılama. Konuralp Tıp Dergisi, 8 (2), 104-113.

Sorumlu Yazar: 
Meryem Heybet
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: