Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS-42)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bilgel, N., ve Bayram, N. (2010). Depresyon Anksiyete Stres Ölçeğinin (DASS-42) Türkçeye uyarlanmış şeklinin psikometrik özellikleri. Archives of Neuropsychiatry, 47,118-26. DOI: 10.4274/npa.5344

Sorumlu Yazar: 
Nazan Bilgel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: