Hastane Anksiyetesi ve Depresyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Paker, N., Bugdayci, D., Midik, M., Celik, B., & Kesiktas, N. (2013). Reliability of the Turkish version of the Hospital Anxiety and Depression Scale in the people with traumatic spinal cord injury. NeuroRehabilitation, 33(2), 337-341. doi: 10.3233/NRE-130964

Sorumlu Yazar: 
Nur Kesiktaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: