Hasta Merkezli Bakım Yetkinlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Saygılı, M., Kar, A., ve Uğurluoğlu, Ö. (2020). Hasta Merkezli Bakım Yetkinlik Ölçeği: Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(4), 416-426.

Sorumlu Yazar: 
Meltem Saygılı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: