Hasta Tarafından Oluşturulan Endeks (HTOE)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öcal, B. (2019). Koroner arter bypass greft yapılan hastaların fizyoterapi beklentileri ve kaygı düzeylerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Üniversitesi, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Burçak Öcal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: