Delmarva Vakfı Tarafından Geliştirilen Düşme Riski Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekin, D. E., Kara, N., Tan, N. U., ve Arkuran, F. (2013). Delmarva vakfi tarafindan gelistirilen Düşme Riski Değerlendirme Ölçeği’nin Türkce uyarlamasi: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Journal of Education and Research in Nursing, 10(1), 45-51.

Sorumlu Yazar: 
Devrin Eren Tekin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

9 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Her soru için değişmektedir.
İletişim: