Epilepsi Hastalığına Sahip Çocuklar ve Ebeveynleri Tarafından Algılanan Damgalama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Köse, S. ve Çelebioğlu, A. (2016). Validity and reliability of Turkish version of the scales of perceived stigma for children with epilepsy and their parents. International Journal of Nursing Sciences, 5(3), 238-242.

Sorumlu Yazar: 
Semra KÖSE
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: