Hasta ve Gözlemci Skar Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yalılı, A. (2015). Hasta ve gözlemci skar değerlendirme ölçeği’nin Türk toplumu için yanık hastalarında geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: