Hasta Güçlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya, N. ve Işık, O. (2018). Hasta Güçlendirme Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği. İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 6(1), 21-42. doi: 10.22139/jobs.403021

Sorumlu Yazar: 
Nazlı Kaya
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı:Genel Hasta Güçlendirme Cronbach Alfa değeri 0,920 Kimlik/Özdeşlik faktörü için 0,837 Kişisel Kontrol faktörü için 0,746 Karar Alma faktörü için 0,764 Bilme ve anlama faktörü için 0,771 Başkaları ile Etkileşim faktörü için 0,600 olarak bulunmuştur.

Ölçek 37 madde ve beş faktörden oluşmaktadır.
Kimlik/Özdeşlik (9m): Sağlık problemlerime rağmen hayatımın bir anlamı ve amacı olduğunu hissediyorum.
Kişisel Kontrol (7m): Sağlık problemlerimi nasıl kontrol altında tutacağımı biliyorum.
Karar Alma (8m): Sağlık durumum hakkında doktorum tarafından verilen bir kararı reddedebilmeyi isterdim
Bilme ve anlama (8m): Gerektiğinde daha fazla sağlık durumu bilgisine ulaşabilirdim.
Başkaları ile Etkileşim (5m): Benzer sağlık durumlarıyla mücadele eden insanlar benden tavsiye isterler.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: