Hasta Bazlı Kalça Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altındağ, E., Çankaya, T.,& Alkan, B. (2017). Hasta Bazlı Kalça Anketi ve Hasta Bazlı Diz Anketi’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 233). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi .

Sorumlu Yazar: 
Tamer Çankaya
Geçerlik: 

Geçerlik için Western Ontario ve McMaster Universities Osteorthritis Index, osteoartrit seviyesini belirlemek için Kellgren-Lawrence sınıflaması kullanıldı.

Güvenirlik: 

Güvenirlik için anket 2-4 gün arasında uygulandı. Test tekrar güvenirliği intraclass r ile analiz edildi.

Derecelendirme: 
İletişim: