Hasta Bazlı El Bileği Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özbay, Ö. (2012). “Patient Rated Wrist Evaluation” anketinin Türkçe uyarlamasının geçerliliği (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: