Bradford Somatik Envanteri’nin Türkçe Versiyonu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kose, S., Tekintas, N. S., Durmus, F. B., Akin, E. & Sayar, K. (2017). Reliability, Validity, And Factorial Structure of The Turkish Version of The Bradford Somatic Inventory (Turkish BSI-44) in A University Student Sample. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27 (1), 62-69. DOI: 10.1080/24750573.2017.1293245

Sorumlu Yazar: 
Samet Köse
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: