Hane Halklarının Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Başar, E. E. (2016). Hane halklarının sürdürülebilir tüketim davranışlarının ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Enes Emre Başar
Geçerlik: 

Normlaştırılmış uyum indeksi (NFI), 0,96’dır. Bu değer, modelin mükemmel bir
uyuma sahip olduğunu ifade etmektedir.
Normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI), 0,97’dir. Bu değer, modelin mükemmel
bir uyuma sahip olduğunu göstermektedir.
Karşılaştırıcı uyum katsayısı (CFI), 0,97’dir. Bu değer, modelin mükemmel bir
uyuma sahip olduğunu ifade etmektedir.
Uyum iyiliği indeksi (GFI), 0,88’dir. Bu değer, modelin iyi bir uyuma sahip
olduğunu göstermektedir.
Düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi (AGFI), 0,86’dır. Bu değer, modelin iyi bir uyuma
sahip olduğunu ifade etmektedir.
Sonuç olarak, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçekte yer alan değişkenlerin
kabul edilebilirliklerinin oldukça iyi düzeyde oldukları söylenebilir.

Güvenirlik: 

re Cronbach Alpha
değeri 0,60’tan küçük ise zayıf; 0,60 ile 0,70 arasında ise orta; 0,70 ile 0,80 arasında ise
iyi; 0,80 ile 0,90 arasında ise çok iyi, 0,90’dan yukarda ise aşırı yüksek olarak değerlendirilir. Bu bakımdan 0,60’tan düşük ve 0,90’dan yüksek Cronbach Alpha
değerleri kabul edilemez niteliktedir.

Derecelendirme: 
İletişim: