Hareket Korkusu Nedenleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çayır, M. (2018). Hareket Korkusu Nedenleri Ölçeğinin (Kinesiophopia Causes Scale) Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenilirliği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Başkent Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Melis Çayır
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: