Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Nergiz, H. ve Işıklı, S. (2021). Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 32(2), 118-128. https://doi.org/10.5080/u23316

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Nergiz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: