Lisansüstü Eğitimde Halkla İlişkiler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Görgülü, D., ve Erçetin, Ş. (2021). Lisansüstü Eğitimde Halkla İlişkiler Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2), 869-882.

Sorumlu Yazar: 
Deniz Görgülü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: