Halkla İlişkiler Mesleki Kaygı Ölçeği (HMKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güler, Ş . (2018). Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Mesleki Kaygılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1046-1072. doi: 10.19145/e-gifder.441006

Sorumlu Yazar: 
Şakir GÜLER
Geçerlik: 

Test-Tekrar Test Güvenirliği
İlgileşim katsayısı 0,93

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa: 0.954

1 Halkla İlişkiler mesleğini seçmemde kararsızlık yaşamaktan 1 2 3 4 5
2 Mesleğimden elde edeceğim gelir ile normal bir yaşantıya sahip olamamaktan 1 2 3 4 5
3 Halkla İlişkiler mesleğini seçtiğimden dolayı pişman olmaktan 1 2 3 4 5
4 Halkla ilişkiler mesleğinin birden fazla iş alanında faaliyet gösterebilmesinden 1 2 3 4 5
5 Okulda öğrenmiş olduğum bilgileri iş yaşamına aktaramamaktan 1 2 3 4 5
6 Öğrendiğim bilgi ve becerilerin bana yeterli olacağını düşünerek kendimi geliştirememekten 1 2 3 4 5
7 Görev yaptığım örgütün kültürüne uyum sağlayamamaktan 1 2 3 4 5
8 İş arkadaşlarımın mesleki bilgilerimi yetersiz bulmalarından 1 2 3 4 5
9 Çalıştığım kurumun araç gereçlerinin yetersiz olmasından 1 2 3 4 5
10 Toplumda mesleğime yönelik bilginin yetersiz olmasından 1 2 3 4 5
11 Görev yaptığım çevreye uyum sağlayamamaktan 1 2 3 4 5
12 Halkla ilişkiler kavramının üzerinde anlaşılmış net bir tanım olmamasından 1 2 3 4 5
13 İşimi yaparken bilgi ve becerilerimi gerektiği gibi ifade edememekten 1 2 3 4 5
14 Kurum içi halkla ilişkiler kapsamında çalışanlar ile yönetim arasında efektif bir köprü kuramamaktan 1 2 3 4 5
15 Elde edeceğim gelir ile tatil, eğlence gibi aktivitelerime bütçe ayıramamaktan 1 2 3 4 5
16 Mesleğimden elde edeceğim gelir ile ailemin ihtiyaçlarını karşılamaktan 1 2 3 4 5
17 Farklı alanlardan gelen kişilerin ya da alanın eğitimini almamış kişilerin halkla ilişkiler mesleği bünyesinde çalışabilmesinden 1 2 3 4 5
18 İşimi yaparken iş yöntem ve tekniklerini yerinde kullanamamaktan 1 2 3 4 5
19 Çalışanlar ile yönetimin amaçlarını bağdaştıramamaktan 1 2 3 4 5
20 Mesleğime yönelik itibarın azalmasından 1 2 3 4 5
21 Görev yaptığım örgütün yönetim tarzına uyum sağlayamamaktan 1 2 3 4 5
22 Halkla İlişkiler çalışanlarının ne iş yaptığının toplum tarafından bilinmemesinden 1 2 3 4 5
23 Yapmış olduğum işle kendi departmanımdakilerin (iş arkadaşları, üstler, astlar vb.) ilgisini çekememekten. 1 2 3 4 5
24 Mesleğime ilişkin özel sektördeki maaşın düzenli aralıklarla artmamasından 1 2 3 4 5
25 Görev yaptığım örgütün kanıksanmış mesleki jargonuna uyum sağlayamamaktan 1 2 3 4 5
26 Yurtdışındaki halkla ilişkiler anlayışıyla ile ülkemizdeki halkla ilişkiler anlayışının farklı olmasından kaynaklanan çalışma alanlarından 1 2 3 4 5
27 Bilmeyeceğim bir soru sorulduğunda panik yaşamaktan. 1 2 3 4 5
28 Yönetimin karşılayamayacağım yükler yüklemesinden 1 2 3 4 5
29 Yaptığım işin karşılığı olan maaşı alamamaktan 1 2 3 4 5
30 Çalışma (fiziki alan) ortamımın mesleğimi yapmaya uygun olmamasından 1 2 3 4 5
31 Kamuda halkla ilişkiler mesleğine tahsis edilen alanların (belediyeler, sağlık kuruluşları vb..) düşük statüdeki görevler olmasından 1 2 3 4 5
32 Meslektaşlarım ile iletişim kuramamaktan 1 2 3 4 5
33 Meslektaşlarımın benim iş yapma tarzımı eleştirmesinden 1 2 3 4 5
34 Verilen görevlerin tekdüze oluşundan kaynaklı, kendimi geliştirememekten 1 2 3 4 5
35 Çalıştığım kurumda meslektaşlarım ya da yönetim tarafından şiddete (psikolojik, duygusal, fiziksel) maruz kalmaktan
36 İş yerinde benden beklenen mesleğimin gerektirdiği özellikleri taşıyamamaktan 1 2 3 4 5
37 İşimi yaparken (patron, benden sorumlu üst kişi vb.) kontrol amaçlı izleniyor olmaktan. 1 2 3 4 5
38 Gelirimin yetersiz olmasından dolayı sosyal ve kültürel faaliyetlerimin kısıtlanmasından 1 2 3 4 5
39 Merkezi sınavlarla (KPSS) kamuda halkla ilişkiler mesleğine tahsis edilen alanların az sayıda olmasından
1 2 3 4 5
40 Meslektaşlarımın alan bilgimi yetersiz bulmasından 1 2 3 4 5
41 Mesleğimi yaptığım yerde sosyal ve kültürel faaliyetlerin kısıtlı olmasından 1 2 3 4 5
42 Farklı bölümlerden gelen meslektaşlarımla görev tanımında ortak bir paydada buluşamamaktan 1 2 3 4 5
43 Özel sektörde mesleğime ilişkin mesai saatlerinin belirsiz olmasından kaynaklı olarak iş-yaşam dengesini kuramamaktan 1 2 3 4 5
44 Meslektaşlarımın mesleki değerler konusunda özensiz davranmasından

(1)Kaygılanmıyorum
(2)Çok az Kaygılanıyorum
(3)Kısmen Kaygılanıyorum
(4)Oldukça Kaygılanıyorum
(5)Çok Kaygılanıyorum

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kaygılanmıyorum – 5= çok kaygılanıyorum)
İletişim: