Dijital Spor Oyunları Motivasyon Ölçeği (DSOMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kilci, A.K. (2019). Dijital Spor Oyunları Motivasyon Ölçeği (DSOMÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences – IJSETS, 6(1), 6– 18. DOI: 10.18826/useeabd.623526

Sorumlu Yazar: 
Alp Kaan Kilci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
1= hiçbir zaman – 5= her zaman) veya 6’lı derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum
İletişim: