Dijital Eğitsel Oyunları Kullanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıgöz, O., Bolat, Y. & Alkan, S. (2018) Digital Educational Game Usage Scale: Adapting to Turkish, validity and reliability study. World Journal of Education, 8(5), 130-139.

Sorumlu Yazar: 
Yavuz Bolat
Geçerlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .78 ve test-tekrar test korelasyon .88 olarak hesaplanmıştır. DEOKÖ ölçüt-bağıntılı geçerliği için yapılan korelasyon analizleri sonucunda da anlamlı ilişkiler saptanmıştır.

Güvenirlik: 

DEOKÖ’nün faktör yapısını belirlemek amacıyla uygulanan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonuçlarına göre ölçek dört boyutlu bir yapı göstermektedir. DEOKÖ için yapılan madde toplam korelasyonu sonucunda ölçeğin bütün maddeleri için .40’ın üzerinde ilişki ortaya çıkmıştır. DEOKÖ’nün her bir madde için madde faktör yükleri .51 ile .68 arasında değişmektedir.

1.Popüler bir dijital oyunu oynama fırsatı verildiğinde oyun içerisinde gezinirken sorun yaşayacağımdan korkarım.
2.Eğitsel dijital oyunlar beni rahatlattığı için daha iyi çalışıyorum.
3.Dijital bir oyun hakkında bilmem gereken birçok bilgiyi kendi kendime öğrenebilirim
Yukarıda verilen madde örneklerinden oluşan toplam 21 madde.

Derecelendirme: 
0-Hiç Katılmıyorum 1-Katılmıyorum 2-Kararsızım 3-Katılıyorum 4-Tamamen Katılıyorum
İletişim: