Bilgisayar Oyunları Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Munusturlar,M.A., ve Munusturlar,S., (2018). Bilgisayar Oyunları Motivasyon Ölçeğinin geliştirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 17(3), 81-90.

Sorumlu Yazar: 
Müge AKYILDIZ MUNUSTURLAR
Geçerlik: 

AFA sonrasında ortaya konan 5 faktörlü ve 17 maddeli yapının doğrulanıp doğrulanmadığını ortaya koymak amacıyla benzer ancak farklı bir örneklemde (n=512) ölçeğe ilişkin yapı geçerliği sınamasının bir diğer parçası olan birinci düzey ve ikinci düzey DFA yapılmıştır.Birinci düzey DFA uygulamasında; X2/sd, RMSEA, CFI, NFI, NNFI, RMR, GFI ve AGFI uyum indekslerine bakılmıştır. Birinci düzey DFA sonucuna ilişkin X2/sd: 650,94/419 = 1.55 (0 ≤ X2 /df ≤ 5), ikinci düzey DFA’ya ilişkin X2/sd: 722,06/428; p<.05] 1.68 değerinde olduğu görülmektedir. Her iki düzeyde de, NFI indeksinin 0.98 olduğu, NNFI ve CFI indekslerinin 0.99, GFI’nın 0.90 üzerinde, AGFI’nın ise 0.85 üzerinde olduğu, RMSEA indeksinin 0.05 ile 0.06 aralığında olduğu ve dolayısıyla uyum değerlerini karşıladıkları görülmektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayılarının .774 ile .959
arasında değiştiği ve ölçeğe ilişkin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısının .949 olduğu görülmektedir. Ölçeğe ilişkin ortaya koyulan yapıların (αmin =.77, αmax =.95) ve ölçeğin toplam (αtoplam= .95) güvenirliliğinin kabul düzeyinde (Cronbach’a> 0.72) olduğu tespit edilmiştir.

Toplam madde sayısı 17’dir.
Örnek Maddeler:

Konsantrasyon
Bilgisayar oynarken etrafımda olup bitenlerin farkında olmuyorum.

Eğlence
Bilgisayar oyunları oynamayı eğlenceli buluyorum.

Kaçış
Sıkıldığımda bilgisayar oyunu oynamaktan daha iyi bir seçenek görmüyorum.

Öğrenme
Bilgisayar oyunları oynamak yeni bilgi ve beceriler kazandırıyor.

Sosyalleşme
Bilgisayar oyunu oynarken diğer insanlarla iletişim kuruyorum.

Derecelendirme: 
İletişim: