Teknoloji Öğrenimine Karşı Motivasyon ve Öz-düzenleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şekerci, A. R. (2017). Teknoloji Öğrenimine Karşı Motivasyon ve Öz-düzenleme Ölçeği’nin (TÖMÖD) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi,12(24), 487-514.

Sorumlu Yazar: 
Ali Rıza Şekerci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: