Bireysel Ses Eğitimi Dersi Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ekici, T. (2017). Bireysel ses eğitimi dersine yönelik motivasyon ölçeği geliştirme. Akademik Bakış Dergisi, 60, 337-349.

Sorumlu Yazar: 
Tülay Ekici
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: