Güvenli Üs Olarak Aile Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, A. S. ve Deniz, M.E. (2019). Güvenli Üs Olarak Aile Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. V. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitapçığı içinde (s. 726-743). İstanbul, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Selçuk Yılmaz
Geçerlik: 

GÜOAÖ’nin nün faktör yapısını belirlemek amacıyla uygulanan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonuçlarına göre AGÜ ve BGÜ formları tek boyutlu bir yapı göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı AGÜ için .89, BGÜ için ise. 95 olarak bulunmuştur.

Ölçek 13 maddeden oluşmaktadır.
Annem / babam yardıma ihtiyacım olduğunda güvenebileceğim biridir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= neredeyse hiç doğru değil- 5= neredeyse her zaman doğru)
İletişim: