Aile İçinde Ağırlıklı Olarak Konuşulan Cinsel Konular Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ebeoğlu, M., & Karacan, E. (2017). Aile İçinde Ağırlıklı Olarak Konuşulan Cinsel Konular Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Nesne Psikoloji Dergisi, 5(9), 33-53.DOI: 10.7816/nesne-05-09-02

Sorumlu Yazar: 
Melisa Ebeoğlu
Geçerlik: 

Yapılan faktör analizi sonucunda, ölçeğin Türkçe formunun hem anneler hem babalar için tek faktörlü bir yapı sergilediği ve toplam varyansın anne ile iletişim için % 54.5’inin, baba ile iletişim için ise % 48.5’inin açıklandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi, ölçeğin yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermiştir (anne ile iletişim için .88, baba ile iletişim için .86).

Ölçek 9 maddeden oluşmaktadır.
1m: Doğum kontrolü (prezervatif, doğum kontrol hapları veya doğum kontrolü ile ilgili diğer yöntemler) hakkında ne kadar konuşursunuz?
9m: Menstrüasyon/kadın üreme döngüsü (adet kanaması)
hakkında ne kadar konuşursunuz?

Derecelendirme: 
İletişim: