Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaçıra, A. B. ve Dağlıoğlu, H. E. (2019). Güncellenmiş Erken Aritmetik Testinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 211- 247.

Sorumlu Yazar: 
Asiye Beyza Kaçıra
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: