Hacettepe-Bilgisayar Temelli Zihin Kuramı (Hacettepe-BTZK) Bataryası

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslankara, M. (2019). Zihin kuramının bilişsel psikoloji bağlamında incelenmesi: Yönetici işlevlerden ayrıştırma ve bilgisayar temelli batarya geliştirme çalışması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Müge ASLANKARA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: