Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İklimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekşi, H., Türk, T. ve Avcu, A. (2017). Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İlkimi Ölçeği (MGDOİ)’nın Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1>7 (4), 1882-1899

Sorumlu Yazar: 
Halil EKŞİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Okulda kendimi güvende hissediyorum.
Okuldaki öğretmenler, öğrencilere sorunlarını çözmede yardımcı olur.
Okul velimi eğitim süreçlerine dahil etmeye çalışır.
Okulda öğrenciler, birbirini severler..
Okulda, öğrenciler zorbalığı durdurmaya çalışırlar.
Öğretmenlerim, her zaman yapabileceğimin en iyisini yapmamı ister.

Derecelendirme: 
İletişim: