Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karakaş, S. ve Yalın, A. (1995). Görsel İşitsel Sayı Dizilei Testi B Formunun 13-54 Yaş Grupları Üzerideki Standardizasyon Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), 20-31.

Sorumlu Yazar: 
Sirel Karakaş
Geçerlik: 

WAIS’in sayı dizileri puanı ile olan korelasyonları yoluyla belirlenen kurultu geçerliği ise 0.67-0.84 arasında bulunmuştur.

Güvenirlik: 

GıISB-B’nin test tekrar yoluyla hesaplanan güvenirliği 0.84’dür.

Derecelendirme: