Güç Tarzları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Edin-Belgil, E. (1995). Güç kaynakları ve bunların ortam faktörleri ile ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: