Güvenlik Kültürü Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Başurgan, A. (2018). Ulusal güvenlik politikaları ve güvenlik kültürü arasındaki ilişkiselliği ortaya çıkarmaya yönelik ölçek geliştirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Sorumlu Yazar: 
Aynur Başurgan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: