Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıç B. G., Koçkar. A. İ., Irak M., Şener Ş. ve Karakaş, S. (2002).Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu Kullanılarak ölçülen bellek uzamının 6-11 yaş grubu öğrencilerde gelişimi. 3P Dergisi, 10, 243-254.

Sorumlu Yazar: 
Birim Günay Kılıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: