Notthingham Genişletilmiş Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sahin, F., Yilmaz, F., Ozmaden, A., Kotevoglu, N., Sahin, T., & Kuran, B. (2008). Reliability and validity of the Turkish version of the Nottingham Extended Activities of Daily Living Scale. Aging clinical and experimental research, 20(5), 400-405.

Sorumlu Yazar: 
Füsun Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Alfa sayısı 0.84-0.93 ve 0.74-0.97 arasındadır.

4 alt boyut 22 madde
Hareket (6 madde) : Dışarıda yürür müsünüz ?
Mutfak (5 madde) : Yemeğinizi kendiniz mi yersiniz ?
Ev İşleri (5 madde) : Kendi alışverişinizi yapar mısınız?
Boş Zaman Aktivitesi (6 madde) : Araba kullanır mısınız?

Derecelendirme: 
4’lü Likert (3=katılıyorum – 2=kısmen katılıyorum – 1=katılmıyorum – 0=fikrim yok )
İletişim: