Güncellenmiş Öğrenci Yaşamı Stres Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baloğlu, M. ve Bardakcı, S. (2010). Güncellenmiş Öğrenci Yaşamı Stres Envanteri’nin Türkçeye uyarlanması, dil geçerliği ve ön psikometrik incelemesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(33), 57-70.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Baloğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: