Aile Yaşamı ve Cinsel Sağlık Bilgisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tarhan, N. (2004). Aile yaşamı ve cinsel sağlık programının (AYCSP) zihinsel engelli kız çocukların cinsel bilgi düzeylerine etkisi. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Nuray Tarhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: