Erken Okuryazarlık Bilgi Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Laçin, E., & Güldenoğlu, B. (2022). Sınıflarında özel gereksinimli çocuk olan okulöncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlık bilgi düzeylerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-29.

Sorumlu Yazar: 
Emre LAÇİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
çoktan seçmeli test
İletişim: